Uluslararası Güvenliği Yeniden Düşünmek: Uluslararası İlişkiler Disiplininde Feminist Eleştiriler

2019-01-02 20:08:55

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 15, SAYI 59, 2018  

Ayşe Ömür ATMACA* ve Pınar GÖZEN ERCAN**

ÖZET

Uluslararası İlişkiler disiplini, geçmişten bu yana eril terimler kullanarak sınırlarını çizmektedir. Böylesi bir yaklaşım içerisinde kadının ya da toplumsal cinsiyet ilişkilerinin görünür olduğunu söylemek çok güçtür. Ne var ki, kadınlar devletlerarası ilişkilerin her zaman ayrılmaz bir parçasıdır ve dünyanın en önemli sorunları da toplumsal cinsiyet siyasetinden ayrı bir şekilde düşünülemez. Bu çalışmanın amacı Uluslararası İlişkiler’de feminist kuramın temel varsayımları çerçevesinde, feminizmin güncel uluslararası güvenlik sorunlarını anlamada nasıl yeni yollar sunduğunu incelemektir. Bu çerçevede, uluslararası feminist literatür güvenlik perspektifinden incelenecek ve sonrasında “Koruma Sorumluluğu”nun feminist eleştirileri çerçevesinde örneklendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Feminizm, Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Koruma Sorumluluğu, Karar 1325

—————————–

* Dr. Öğr. Üyesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

** Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...