Uluslararası Hukukta Eleştirel Yaklaşımlar

2010-10-06 11:52:42
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 7, SAYI 25, BAHAR 2010 Hürkan ÇELEBİ* Ali Murat ÖZDEMİR**

ÖZET Bu makale uluslararası hukukta mevcut eleştirel yaklaşımlar içerisinde önemli yer tutan iki yaklaşımı eleştirel olarak incelemektedir: iyileştirici yaklaşım ve meta-biçim teorisi bağlamında ekonomi politik yaklaşım. Son dönemde uluslararası hukuk teorisi “Yeni Dalga” olarak bilinen eleştirel perspektifl erin yükselişine şahit olmuştur. “Yeni Dalga” yazarları Eleştirel Hukuk Çalışmaları olarak bilinen daha geniş bir akımın parçasını oluşturmaktadırlar. Ekonomi politik yaklaşım Evgeny Pashukanis’in hukuku meta dolaşımına bağlayan ve uluslararası hukuku meta biçim teorisinin geliştirilmesinde kullanan öncü hukuk çalışmalarına dayanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Hukuk, Ekonomi Politik, İyileştirici Yaklaşım, Yöntem, Hukuk Bilimi.

------------------------ *   Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Hacettepe Üniversitesi ** Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Hacettepe Üniversitesi

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...