Uluslararası Hukukta İnsancıl Müdahale ve Libya Örneği: Suriye'de Yaşanan ya da Yaşanacaklar için Dersler

2015-04-22 09:16:02

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 11, SAYI 44, KIŞ 2015

Yıldıray SAK*

ÖZET

Libya müdahalesi ve Suriye’deki iç savaş, insancıl müdahaleyi, uluslararası hukukun bu tür bir kuvvet kullanmaya izin verip vermediği anlamında, önemli bir tartışma konusu haline getirmiştir. BM’nin kuruluşundan sonra gerçekleşen müdahalelerin kuvvet kullanma yasağına insancıl temelde bir istisna yaratıp yaratmadığına ilişkin tartışmalar uluslararası hukukta bir karşılık bulamamıştır. 1990’lı yıllarda böyle bir insancıl müdahale istisnası, devletlerin uygulamaları ve öğretinin görüşleri çerçevesinde yeniden ele alınmış ve meşru insancıl müdahale ve Koruma Sorumluluğu yaklaşımları ile meseleye bir cevap aranmıştır. Bu yaklaşımların, kuvvet kullanma yasağının kapsamını ve istisnalarını belirleyen kurallar ile bağdaştığı söylenemez. Libya müdahalesi bu durumun önemli bir göstergesidir. Suriye’de devam eden iç savaş, insancıl müdahale dışında da yolların aranması gerekliliğini gündeme getirmektedir.

Anahtar Kelimeler: İnsancıl Müdahale, Koruma Sorumluluğu, Libya, Suriye.

--------------------------

* Yrd. Doç. Dr., Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı, Hukuk Fakültesi, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...