Uluslararası Hukukta Soykırım Suçu ve Suça Zemin Hazırlayan Toplumsal Yapılar: Ruanda Örneği

2010-09-18 06:08:44
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 5, SAYI 17, BAHAR 2008 Ebru ÇOBAN*

ÖZET Soykırım 20. yüzyılda uluslararası hukuk çerçevesinde modern çağda tanımlanmış bir suçtur. İnsanları gruplara ayırarak sınıflandırmanın modern bir olgu olmasının yanısıra şiddetin yöneltildiği insan grupları da –dini gruplar hariç- modern kullanımlardır. Bu anlamıyla soykırım modern kategorizasyonlar kullanılarak tanımlanmış olan insan grupları var olmadan ve modern devletin ideolojik, bürokratik ve yaptırım gücü özelliklerine sahip olunmadan gerçekleştirilemeyecek bir şiddet eylemidir. Ruanda modern devleti tanımlayan özelliklerinden hiçbirine sahip olmayan bir ülkedir. Fakat şiddet tekelini elinde bulundurma, emir verme ve itaati sağlama, gözetleme, sınıflandırma ve halkı kayıt altına alma (ırk ayrımında olduğu gibi), söylem oluşturabilme yönlerinden bakıldığında modern devletin sahip olduğun yönetim araçlarına sahiptir. İtaate büyük önem veren kültürel yapı ve coğrafi temele dayalı hiyerarşik gözetleme yöntemini modern devletlerde rastlanabilen bir özellik olan devletin gündelik yaşama güçlü bir biçimde nüfuz etmesi özelliğiyle birleştirebilmiştir. Tüm bu özellikler kriz ortamıyla birleşince ülkede soykırım eylemlerine tanık olunması mümkün hale gelmiştir.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Hukuk, Soykırım, Ruanda, Modern Devlet, Irk.

-------------------------- * Dr. Çankaya Üniversitesi, SiyasetBilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...