Uluslararası İlişkiler Dergisinin Bibliyometrik Analizi (2004-2017)

02/12/2019

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 16, SAYI 64, 2019

Elvan ÇOKİŞLER*

ÖZET
Bu araştırma, Uluslararası İlişkiler Dergisi’ni bibliyometrik analiz tekniği ile incelemektedir. Bu amaçla Derginin 14 yıllık yayın hayatı, 4-5-5 yıllık üç ara döneme ayrılmış ve yayımlanan 56 sayıda yer alan toplam 316 makale ve 319 yazar hakkında bibliyometrik veriler derlenmiştir. Makaleler dil, araştırma türü, ana bilim dalı, anahtar kelimeler, konu, ele aldıkları teoriler, coğrafi bölgeler ve ülkeler; yazarlar ise ülkeleri, unvanları, cinsiyetleri, kurumları ile kurumsal ve kişisel üretkenlikleri gibi ölçütler baz alınarak değerlendirilmiş, dönemler arası değişimler ortaya çıkarılmıştır. Bulgular, Türkiye’deki Uluslararası İlişkiler disiplininin önemli bir kesitini Dergi özelinde sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası İlişkiler Disiplini, Bibliyometrik Analiz, Uluslararası İlişkiler Dergisi

--------

Dr. Ar. Gör., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Adnan Menderes Üniversitesi