Uluslararası İlişkiler Disiplini ve Niteliksel Yöntem: Türkiye’de Göç Çalışmaları Örneği - Derya GÖÇER ve Özgehan ŞENYUVA

26/09/2021
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, ÇEVRİMİÇİ ERKEN YAYIN, 2021

Derya GÖÇER* ve Özgehan ŞENYUVA**

ÖZET
Bu çalışma Türkiye’de Uluslararası İlişkiler (Uİ) Disiplini’nin niteliksel yöntemle kurduğu ilişkiyi göç alanında Türkiye’deki Suriyelilerle ilgili yürütülen çalışmalar örneği bağlamında irdelemektedir. Türkiye’de Suriyelilerin sayısının dört milyona yakın olması ve ülkenin hemen her yerinde bulunmaları nedeniyle Uİ disiplininde pek kolay görülmeyen yöntemsel çeşitliliğe zemin hazırlayan bir durum ortaya çıkmıştır. Konunun önemi ve popülerliği nedeniyle her gün artan sayıda makale, rapor, analiz ile yüksek lisans ve doktora tezleri yayınlanmaktadır. Bu makalede, 2011 yılından itibaren Uİ alanında bu konuda yayınlanan tezler ve makalelerin taranması ve bu konudaki uzman akademisyenlerle yapılan derinlemesine görüşmelerle yöntemsel tercih ve yönelimler incelenmiştir. Bu çerçevede, 1) Uİ disiplini ile Türkiye’de son dönemde göç alanında kurulan özel ilişki, 2) yöntem seçimini belirleyen faktörler, 3) niteliksel yöntemin bu ilişkiye getirdiği artılar ve eksiler, 4) araştırma etiğiyle ilgili beliren konular ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Araştırma Tasarımı, Metodoloji, Göç Çalışmaları, Suriyeliler, Etik

--------

* Dr. Öğr. Üyesi, ODTÜ, Bölge Çalışmaları
** Doç. Dr., ODTÜ, Uluslararası İlişkiler Bölümü