Uluslararası İlişkiler Düşüncesinde “Dünya Barışı”: Immanuel Kant ve Zhao Tingyang Felsefesi Üzerine Bir Karşılaştırma

2017-10-25 14:38:44

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 14, SAYI 55, 2017

Filiz ÇOBAN ORAN* ve Cemre PEKCAN**

ÖZET

Bu çalışma, Uluslararası İlişkiler düşüncesinde yaygın olarak kabul gören Batı geleneği ve Batı-dışı geleneğin uzlaşmazlığı iddiasına karşı Immanuel Kant’ın aydınlanma felsefesinin ve Zhao Tingyang’ın çağdaş bir yorum getirdiği kadim Çin’in tianxia felsefesinin “dünya barışı” kavramı üzerine bir karşılaştırma yapmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, öncelikle iki kozmopolitan dünya görüşünün temel kavramlarına açıklık getirilmektedir. Bu kavramlardan hareketle bu iki görüş açısından dünya barışının sürekliliğinin koşulları araştırılmaktadır. Bu normatif karşılaştırma sonucunda Uluslararası İlişkiler literatürüne Çin ve Batı düşüncesini ‘dünya barışı’ kavramı üzerinde buluşturan ve uzlaştıran özgün bir teorik katkı yapılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Batı-dışı Uluslararası İlişkiler Teorileri, Kosmopolitanizm, Tianxia, Barış Çalışmaları, Çin Düşüncesi

—————————–

* Yrd. Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Biga İİBF, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

** Yrd. Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Biga İİBF, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...