Uluslararası İlişkiler Teorileri Işığında Avrupa Bütünleşmesi

2010-09-18 06:07:42

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 1, SAYI 1, BAHAR 2004

Sinem AKGÜL AÇIKMEŞE*

ÖZET Uluslararası ilişkiler disiplinindeki geleneksel ve çağdaş tartışmalar Avrupa bütünleşmesine dair entellektüel çalışmaları da doğrudan etkilemiştir. Avrupa bütünleşmesi sürecinin ilk yirmi yılındaki kuramsal çalışmalara uluslararası ilişkilerdeki idealizm-realizm çatışmasının bir uzantısı olan "yeni-işlevselciliğe karşı hükümetlerarasıcılık" tartışması damgasını vurmuş; 1980'lerden günümüze de uluslararası ilişkiler disiplininde gündemde olan "rasyonalizme karşı konstrüktivizm" tartışması Avrupa bütünleşmesini kuramsal düzeyde inceleyenleri etkisi altına almıştır. Bu çalışmanın amacı bütünleşme sürecine dair kuramsal çalışmaların genel bir değerlendirmesini yapmak ve Avrupa Birliği'nin geçmişinin, bugünün ve geleceğinin hangi teoriler çerçevesinde açıklanabileceğini ortaya koymaktır. Çalışmada, Avrupa bütünleşmesinin mevcut yapısının ve varacağı noktanın tek bir kuram etrafında incelenemeyeceği, her bir teorinin Avrupa bütünleşmesinin yalnızca bir parçasını ya da bir dönemini açıklayabildiği yaklaşımı benimsenmektedir.

Anahtar kelimeler: Avrupa bütünleşmesi, Avrupa Birliği, Yeni-işlevselcilik, Hükümetlerarasıcılık

---------------------------- * Araş. Gör., Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa Toplulukları Anabilim Dalı

   Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...