Uluslararası İlişkilerde Analiz Düzeyi Meselesi*

2010-09-17 16:07:39

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 3, SAYI 11, GÜZ 2006

J. David SINGER

ÖZET Her bilimsel çalışmada, üzerinde çalışılan konuyu sistemli bir analiz için sınıflandırma ve düzenleme konusunda çeşitli yöntemler mevcuttur. Gerek fiziksel gerekse sosyal bilimlerde olsun, gözlemci parça ya da bütün, bileşenler ya da sistem üzerinde odaklanmayı seçebilir. Sosyal bilimlerin pek çoğunda çeşitli olası analiz düzeylerinin olumlu ve olumsuz yanları yoğun bir şekilde tartışılırken, yeni ortaya çıkmakta olan disiplinimizdeki öğrenciler arasında bu konu pek gündeme gelmemektedir. Bu sükûnet bazıları tarafından konunun alanımız ile ilgili olmadığını gösteren bir işaret olarak görülebilir. Ancak bu yazar sessizliği şüpheyle algılamaktadır. Yazar konunun disiplinle ilgili olduğuna ikna olmuştur ve bu konuya bir çözüm bulunmak zorunda olduğuna emin olmuştur. Bu makalenin amacı, bu konuyu gündeme getirmek, alternatifleri ortaya koymak ve yaygın olarak kullanılan iki analiz düzeyinin teorik çıkarımlarını ve sonuçlarını incelemektir.

Anahtar Kelimeler: Analiz Düzeyi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Sistem, Ulusal Devlet, Dış Politika

----------------------------- * Orijinal başlığı “The Level of Analysis Problem in International Relations” olan bu makale, Klaus Knorr ve Sidney Verba (der.), Theoretical Essays, New Jersey, Princeton University Press, 1961 içinde yayınlanmıştır. Makalenin Türkçe’ye çevrilmesine izin veren Princeton University Press’e teşekkür ederiz. Makalenin İngilizce’den Türkçe’ye tercümesi Dilek Karakaya ve Birgül Demirtaş-Coşkun tarafından yapılmıştır. Makaleye orijinal metinde olmayan kısa özet, anahtar kelimeler, kaynakça eklenmiş ve makalenin sonuna geniş İngilizce özet konmuştur.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...