Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kavramı

2010-09-17 16:05:43
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 5, SAYI 18, YAZ 2008 John BAYLIS*

ÖZET Bu makale, güvenlik anlayışının geleneksel kökenlerinden Soğuk Savaş sonrası dönemde ortaya çıkan yeni yaklaşımlara gelişimini incelemektedir. Uluslararası ilişkiler literatüründeki güvenlik yaklaşımları, realist görüşlerin hem egemen hem de karşı konulmaz olduğu günlerden büyük ölçüde farklılaşmıştır.Buna bağlı olarak, bugün uluslararası güvenlik konusunda Soğuk Savaş döneminde olduğundan daha sağlıklı ve hareketli bir tartışma yaşanmaktadır. Bununla birlikte, realizm, son yıllarda haklı bir biçimde sorgulanmış olmasına ve Soğuk Savaş sonrası dönemde ortaya çıkan alternatif yaklaşımların, özellikle inşacılığın, uluslararası güvenlik konusundaki çağdaş yaklaşımların önemli bir parçasını oluşturmasına rağmen, realizm hem uluslararası ilişkiler çalışmalarında hem de pratiğinde güçlü bir yaklaşım olmaya devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Realizm, Liberalizm, Alternatif Yaklaşımlar, Ulusal Güvenlik, Uluslararası Güvenlik

--------------------------- * Prof. Dr., Swnasea University, Galler. Makalenin İngilizceden Türkçeye tercümesi Burcu Yavuz tarafından yapılmıştır. Orijinal metin için bkz. Brauch et. al., Globilization and Environmental Challenges, s. 495-502.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...