Uluslararası İlişkilerde Klasik Jeopolitik Teoriler ve Çağdaş Yansımaları

2010-09-17 16:02:46

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 1, SAYI 2, YAZ 2004

İsmail Hakkı İŞCAN*

ÖZET Coğrafya üzerine geliştirilen politika bilimi olarak ele alınabilen jeopolitik, tarih boyunca ya dünya egemenliği için hangi coğrafi bölgelerin kontrol edilmesi gerektiği veya devletlerin yayılmasına gerekçe olacak coğrafi nedenler üzerinde yoğunlaşmıştır. Coğrafi bölgelerin kontrolü ile dünya egemenliğinin sağlanmasını amaçlayanlar, genellikle Avrasya kıtasını kontrol etmenin yollarını aramışlardır. Bu makalede incelenen jeopolitik yaklaşımların özünde de Avrasya kıtasını kontrol etme çabası ve buradaki imkanlarla dünyayı kontrol etme arzusuna giden stratejik yolun tespiti amaçlanmıştır. Zira zengin doğal kaynaklara ve buna bağlı olarak güçlü ekonomik potansiyele sahip olan Orta Asya ve Hazar bölgesi ülkeleri, Avrasya'nın en zengin bölgeleri olmalarının yanı sıra, batının en gelişmiş bölgelerini ve doğunun en uç noktalarını birbirine bağlayan geçiş koridoru niteliğindeki coğrafyasıyla jeopolitik açıdan da büyük önem arz eder.

-------------------------- * Öğretim Görevlisi, Dumlupınar Üniversitesi. Osmaneli Meslek Yüksekokulu Müdürü

   Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...