Uluslararası İlişkilerde “Küçük Devletler”: Gelişimi, Tanımı, Dış Politika ve İttifak Davranışları

2017-05-09 09:04:45

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 14, SAYI 53, 2017

Özlem TÜR* ve Nuri SALIK**

ÖZET

Bu makalenin amacı, Uluslararası İlişkiler disiplini içinde ele alınan küçük devlet kavramını incelemek, tanımlamadaki çelişkileri ve farklılıkları ortaya koymak ve küçük devletlerin dış politika ve ittifak davranışları üzerine oluşan literatürü tartışmaktır. Makalede, küçük devletlerin tanımı hususunda üzerinde anlaşılan tek bir yaklaşımın olmadığı, bu devletlerin dış politika davranışları ve ittifak arayışlarını ele alan çalışmalarda da yaklaşım çeşitliliği olduğu vurgulanacaktır. Makale, bu çeşitliliğin küçük devletler kategorisinin ne derece anlamlı olduğunu sorgulamamıza neden olduğunu irdelerken, diğer taraftan bu durumun disiplindeki genel gelişmeleri ve kuramsal tartışmaları yansıttığını göstermeye çalışacaktır. Gerek tanımdaki farklılıkların gerekse dış politika ve ittifak davranışlarındaki çeşitliliğin, küçük devletler kategorisinin Uluslararası İlişkiler disiplininin çatışan kuramlarından yararlanan araştırmacılar tarafından farklı perspektiflerden ele alınmasına yol açtığının altı çizilecektir.

Anahtar Kelimeler: Küçük Devletler, Dış Politika, İttifak, Uluslararası İlişkiler.

—————————–

* Prof. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, İİBF, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

** Doktora Adayı, Uluslararası İlişkiler Bölümü, İİBF, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...