Uluslararası İlişkilerin Kavramsal Kısıtlamalarına Meydan Okumak: Güney Afrika’da Sınırların Karşı Tarafında Uluslararası Olan ve Gündelik Yaşam

13/08/2021
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 18, SAYI 70, 2021 

Karen SMITH*

ÖZET
Uluslararası İlişkilere yöneltilen eleştirilerden biri, disiplinin söylemsel sınırlarının bilhassa katı olduğu ve Batı merkezli egemen kavramlar ve söylemler tarafından şekillendirilmeye ve korunmaya devam ediyor olduğudur. Bu makale, ‘uluslararası’ gibi kavramların uluslararası ilişikiler alanındaki bilim insanları tarafından nasıl yorumlandığı ile bu kavramların dayatıldığı sıradan insanların deneyimleri arasındaki açık ikilemi araştırmaktadır. İnsanların sınırlarla nasıl ilişki kurdukları, disiplinin dünyayı özenle birbirinden ayrılmış egemen, teritoryal devletler olarak ele alan anlayışına esas teşkil eden ve uluslararası ilişkiler akademisyenleri tarafından önemli kurucu hudutlar olarak ele alınan sınırlar bağlamında, bir örnek olarak kullanılacaktır. Afrika’daki ulusal sınırların keyfi doğasını vurgulayan iki örnek bu varsayımları sorgulamakta ve neyin uluslararasını oluşturup oluşturmadığını tanımlamanın, aslında standart uluslararası ilişkiler metinlerinde göründüğünden çok daha karmaşık olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Olan, Afrika, Sınırlar, Gündelik Yaşam, Chewa

--------

* Öğr. Üyesi, Leiden Üniversitesi; Araştırmacı, Cape Town Üniversitesi