Uluslararası İş Birliğini Yeniden Düşünmek: Rekabet Politikasında Düzenleyici Ağlar Örneği

2011-10-14 10:12:19

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 8, SAYI 30, YAZ 2011

Umut AYDIN*

ÖZET Son birkaç on yılda küreselleşme, karmaşık uluslararası sorunların ve bunları çözmeyi amaçlayan yeni uluslararası İş birliği yöntemlerinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Ulusal ve bölgesel düzenleyici kurumların bir araya geldiği ulusaşırı düzenleyici ağlar (UDA) bu tarz yeni İş birliğinin örnekleridir. Bu makalenin ana tezi, Uluslararası İlişkiler literatürüne hâkim rasyonalist temelli Yeni Gerçekçi ve Yeni Lliberal Kurumsalcı kuramların, UDA’ların ortaya çıkışı ve üyeleri üzerine etkilerini açıklamada yetersiz kaldıkları ve bu nedenle uluslararası İş birliği üzerine kavram ve kuramlarımızı yeniden düşünmemiz gerekliliğinin güçlendiğidir. Makale, bu tezi rekabet politikası alanında küresel İş birliği üzerine çalışan Uluslararası Rekabet Ağı örneği üzerinden incelemektedir.

Anahtar Kelimeler: Ulusaşırı Düzenleyici Ağlar, İş birliği, Rekabet Politikası, Uluslararası Örgütler, Uluslararası İlişkiler Kuramları. ---------------------------- * Yrd. Doç. Dr., Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi. Bu araştırma Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından desteklenmiştir (Proje no: 09C301P).

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...