Uluslararası Mülteci Rejimi: Afganistan Örneği Üzerinden Bir Rejim Etkinliği Analizi

2013-05-10 12:16:30

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 9, SAYI 36, KIŞ 2013

Arzu GÜLER* ÖZET Uluslararası mülteci rejimi, 1990’ların başından itibaren gönüllü geri dönüşü en çok tercih edilen kalıcı çözüm olarak benimsemiş ve 2002 yılından itibaren de, 4R programı kapsamında menşe ülkedeki faaliyetlerini arttırarak, bu dönüşlerin sürdürülebilir olmasını sağlamayı amaçlamıştır. Rejimin uyguladığı bu “çözüm” stratejisi, literatürde olumlu ve olumsuz çeşitli yorumlarla değerlendirilse de, rejimin bu stratejideki başarısı analitik olarak incelenmemiştir. Bu çalışma rejim etkinliğini, 2002–2010 yılları arasında Afganistan’a yapılan toplu dönüşleri, gönüllülük esası ve sürdürülebilirlik bakımından inceleyerek sorgulamaktadır. Analiz, uluslararası mülteci rejiminin Afganistan örneğinde etkin olmadığı sonucuna ulaşmakta ve daha etkin bir mülteci rejimi için devletlerarası işbirliğinin ortak çıkar yerine ortak insani bilinç temelli olarak tanımlanmasını önermektedir. Anahtar Kelimeler: Uluslararası Mülteci Rejimi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Rejim Etkinliği, Gönüllü Geri Dönüş, Afganistan
------------------------------

* Doktora Adayı, Uluslararası İlişkiler B.lümü, İİBF, Bilkent Üniversitesi, Ankara ve Araştırma Görevlisi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, İİBF, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın. Bu araştırmaya sağladıkları değerli katkılardan dolayı Doç.Dr. Gülgün Tuna’ya ve Dr. B. Özlem Gökakın’a teşekkürlerimi sunarım.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...