Uluslararası Politikada Karşılıklı Bağımlılık ve Küreselleşme Üzerine Bir İnceleme

2010-10-10 11:54:14

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 6, SAYI 23, GÜZ 2009 Muharrem GÜRKAYNAK* Serhan YALÇINER**

ÖZET Bu çalışma, uluslararası ilişkiler literatüründe otuz yılı aşkın bir süredir var olan karşılıklı bağımlılık teorisinin, günümüzdeki yerini irdeleme amacı taşımaktadır. Çalışma, özellikle Keohane ve Nye’ın geliştirdikleri karşılıklı bağımlılık kuramını ve gelişimini incelemektedir. Uluslararası sistemin kendisiyle birlikte Keohane ve Nye’ın çoğulcu uluslararası ilişkiler yaklaşımı da dönüşüm içine girmiş ve çeşitli aşamalardan geçmiştir. İlk geliştirildiği dönemden sonra karşılıklı bağımlılık yaklaşımı, önce karmaşık karşılıklı bağımlılık ve sonra da küresellik yönünde bir evrim çizgisi izlemiştir. Çalışma bu aşamaları inceledikten sonra kavramı, ABD-Japonya ilişkileri ve uluslararası liderlik ve ABD ilişkisi kapsamında tartışmakta ve karşılıklı bağımlılık ile küreselleşme kavramlarının birbirinin muadili değil, aksine tamamlayanı olduğu sonucuna varmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Karşılıklı bağımlılık, Küresellik, Küreselleşme, Uluslararası Liderlik.

------------------------------ *  Yrd. Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Epoka University ** Arş. Gör., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...