Uluslararası Politikanın Değişen Yapısı*

2010-09-17 16:00:08
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 5, SAYI 17, BAHAR 2008 Kenneth WALTZ

ÖZET Soğuk Savaş boyunca, uluslar arası sistemin iki kutuplu yapısı ve bazı devletlerin elinde bulunan nükleer silahlar, sorunlu bir barışın sürdürülmesini sağladı. İki kutuplu dönem sona yaklaşırken, sistemde yaşanması muhtemel yapısal değişiklikler sorgulanmalıdır. Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından, Rusya kendine yetebildiği ve başka büyük güçler henüz ortaya çıkmadığı için, iki kutupluluk, değişmiş bir biçimde de olsa sürmektedir. Rus gücünün azalmasıyla, Birleşik Devletler artık başka bir ülke tarafından denetim altında tutulmamaktadır. Güç dengesi teorisi, diğer devletlerin, kendi başlarına veya uyum halinde, Amerikan gücünü dengeleyeceklerini öngörür. Uluslararası sistemin yapısındaki muhtemel değişiklikler göz önüne alındığında, üç siyasi birimin büyük güç konumu kazanabileceği öngörülebilir: Almanya veya Batı Avrupa Devleti, Japonya ve Çin. Bu ülkelerin sağladığı ilerlemeye rağmen, Birleşik Devletler önümüzdeki dönemde hem ekonomik hem de askeri olarak lider ülke olmaya devam edecektir.

Anahtar Kelimeler: Neorealism, iki kutupluluk, çok kutupluluk, güç dengesi, nükleer silahlar

-------------------------- * Bu makalenin İngilizce orjinali “ The Emerging Structure of International Politics” başlığıyla International Security, Cilt 18, No 2, Sonbahar 1993, s. 44-79’da yayınlanmıştır. Makalenin Türkçeye çevrilmesine izin veren International Security Dergisi’ne teşekkür ederiz. Makalenin İngilizce’den Türkçeye tercümesi Burcu Yavuz tarafından yapılmıştır. Orijinal metinde olmayan anahtar kelimeler, kaynakça ve uzun İngilizce özet makaleye eklenmiştir.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...