Uluslararası Yatırım Antlaşmalarının İhlalinde Demokratik Yönetişim ve Dolaylı Kamulaştırmanın Rolü - David CARLSON ve Jeffrey ZIEGLER

19/10/2021
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, ÇEVRİMİÇİ ERKEN YAYIN, 2021

David CARLSON* ve Jeffrey ZIEGLER** 

ÖZET
Demokratik rejimlerin, yaptıkları anlaşmaları demokratik olmayan rejimlerden daha nadir olarak ihlal ettikleri varsayılır; fakat demokratik rejimler, iki taraflı yatırım anlaşmalarını demokratik olmayan rejimler kadar sık ihlal eder. Demokratik hükümetler uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme niyetinde olsa ve demokratik kurumlar bu yükümlülüklere riayeti destekleyen daha fazla siyasi kısıtlama sağlasa da yatırım anlaşmaları, yurtiçinde kamuoyu desteğini devam ettirme hedefleriyle çatışabilir. Bu çalışmada, meşru seçimlerin, hükümetleri yurtiçindeki seçmenlerin yanında durmaya ve yatırım anlaşmalarını ihlal eden yasalar geçirmeye teşvik ettiğini savunmaktayız. Araştırmamızın sonuçları gösteriyor ki seçmenlerin yöneticiler üzerinde yaptırım gücüne sahip olması, hükümetleri yatırım anlaşmalarını dolaylı kamulaştırma yoluyla ihlal edebilecek yasalar geçirmeye yönlendiren önemli bir teşvik mekanizması yaratıyor.

Anahtar Kelimeler: Yatırım Anlaşmaları, Siyasi Hesap Verebilirlik, Dolaylı Kamulaştırma, Politik Ekonomi

--------

* Dr., Koç Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
** Dr., Trinity College Dublin, Siyaset Bilimi Bölümü