Ütopya ile Pratik Arasında: Uluslararası İlişkilerde İnsan Güvenliği Kavramsallaştırılması

2010-09-17 15:58:09

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 3, SAYI 10, YAZ 2006

A. Şevket OVALI*

ÖZET İnsan güvenliği kavramı Soğul Savaş Sonrası Dönemde güvenlik çalışmalarının en önemli öğelerinden birini oluşturmaktadır. Kavram güvenilk çalışmalarının ilgi odağını devletten insana çevirerek gerçekçi güvenlik kavramsallaştırmasından hala devam etmekte olan bir kopuşu simgelemektedir. Kvramın kuramsal temelleri Aydınlanma dönemine dayandırılsa da, güvenlik çalışmaları literatüründe yer bulması ancak 1990’ların ortalarından itibaren mümkün olmuştur. İnsan güvenliği kavramını savunanlar genelde ütopyacılık, bilimsel olmamak ve siyaset ekseninden uzak kalmakla eleştirilmişlerdir. Ancak uluslararası siyasetteki gelişmeler ve bunların insa hayatı üzerindeki yıkıcı etkileri, kavramın kuramsal ve pretik alanları arasındaki bağları gözler önüe sermiştir. Çalışma insan güvenliği kavramının gelişimi ve bileşenlerini olduğu kadar gündelik siyasetteki uygulanabilirliğini ve Uluslararası İlişkiler disiplinindeki kuramsal bazı konularla ilişkisini de incelemeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: İnsan Güvenliği, Güvenlik Çalışmaları, Kanada, Japonya, Birleşmiş Milletler

--------------------------- * Yrd. Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Uluslarası İlişkiler Bölümü

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...