Westfalyan Sistemin Direnişi: 11 Eylül ve Uluslararası Politika*

2010-09-17 15:47:50

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 3, SAYI 10, YAZ 2006

Gökhan BACIK**

ÖZET Bu makale Soğuk Savaş sonrası dönemde uluslararası sistem üzerine belirli kuramsal önermeler ortaya koymayı amaçlamaktadır. İlk olarak, bu makalenin ikincil bir tezi olarak, Soğuk Savaş’ın sonar ermesinden beri tecrübe ettiklerimizin Westfalyan sistemin temel özellikleriyle çelişen yeni bir oluşuma işaret ettiği belirtilmektedir. İkinci olarak, bu makalenin temel tezi olarak, şu tartışma yapılmaktadır: 11 Eylül saldırılarından beri Westfalyan model ile onu hedef alan yeni akımlar arasındaki rekabet yeni bir evreye girmiştir. Makale 11 Eylül örnek olayı bağlamında Westfalyan model ve yenilikçi akımlar arasındaki çatışmayı kuramsal olarak ele almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Westfalya, Egemenlik, 11 Eylül, Uluslararası Sistem, Değişim

----------------------------- *  Bu makalenin daha eski ve İngilizce versiyonu şu açıklamada yer almıştır: Gokhan Bacik, “The Resistance of the Westphalian System” Gokhan Bacık and Bulent Aras (der.), September 11 and World Politics American Hegemony Reconsidered, Fatih University Press: İstanbul, 2004. ** Yrd. Doç. Dr., Fatih Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...