Westphalia'dan Günümüze Savaş

2010-09-17 15:47:05

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 4, SAYI 14, YAZ 2007

Muzaffer Ercan YILMAZ *

ÖZET Bu makale, Westphalia'dan günümüze savaşın uluslararası sistem düzeyinde dinamiklerine ilişkin analitik bir tartışma sunmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda savaşın geçirdiği evrim, Westphalia-İkinci Dünya Savaşı arası dönem, Soğuk Savaş dönemi ve Soğuk Savaş sonrası dönem olmak üzere üç ana dönem temelinde irdelenmektedir. Westphalia'dan Soğuk Savaş'a kadar olan dönemde, değişik örneklere dayanarak, savaşın daha ziyade güç dengesi politikaları çerçevesinde açıklanabileceği belirtilmiştir. Soğuk Savaş döneminde iki kutuplu bir uluslararası sistemin egemen olduğu ve bu dönemin, “çevre” ülkelerdeki çatışmalar dışında, temelde bir barış dönemi olduğuna değinilmiştir. Soğuk Savaş sonrası dönemde ise savaşın karakterinin değiştiği, devletler arası çatışmalar belirgin bir biçimde azalırken, etnik çatışmalar, terörizm, insan hakları ihlalleri ve daralan kaynaklar üzerine kızışan ekonomik rekabet gibi sorunların barışın asli tehdit kaynaklarını oluşturmaya başladığı vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Savaş, Uluslararası Sistem, Soğuk Savaş, Soğuk Savaş Sonrası Dönem.

----------------------------- * Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...