Yeni Enerji Düzeni Siyaseti (Neopolitik): “Jeopolitik”ten “Enerjeopolitik”e

2010-09-17 15:45:23
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 5, SAYI 20, KIŞ 2009 D. Ülke ARIBOĞAN* ve Mert BİLGİN**

ÖZET Bu çalışma jeopolitikin klasikten, modern ve eleştirele uzanan değişen anlamını enerjinin rolüne atıfla ele almaktadır. Makale önümüzdeki on yıllarda daha fazla kullanılmaya namzet nükleer ve yenilenebilir kaynaklara rağmen, petrol ve doğal gazın öneminin süreceğine işaret etmektedir. Çatışma ve işbirliği; üretim, taşıma ve tüketim arasında daha fazla sınırsal özellik kazanma eğilimindedir. Makale öncelikle jeopolitikin sabit/devam eden ve geçici/değişen boyutlarını enerjiye atfen tanımlamaktadır. Daha sonra, enerji ve jeopolitik arasındaki ilişkisellik enerjeopolitik kavramı üzerinden ele alınmaktadır. Makale akabinde new energy order (N.E.O.) olarak tanımlanan yeni enerji düzeninde hidrokarbonların jeopolitik anlamını incelemekte; devlet ve devlet dışı temel aktörleri Avrasya, Hazar, Orta Doğu ve Afrika’daki limit ve becerilerine göre saptamaktadır. Çalışma son olarak yeni enerji düzeni siyasetinin (neopolitics, neopolitik) başta ABD, AB, Rusya, Çin, Hindistan, Türkiye ve İran olmak üzere, küresel ve bölgesel güçler nezdinde nasıl oluştuğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Jeopolitik, Enerji, Petrol, Gaz, Enerjeopolitik, Neopolitik. -------------------------- *    Prof. Dr., Bahçeşehir University, Department of Political Science & International Relations ** Assoc. Prof. Dr., Bahçeşehir University, Department of Political Science & International Relations Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...