Yeniden Güvenlik Topluluğu: Benzerliklerin Karşılıklı Bağımlılığından Farklılıkların Birlikteliğine

2010-09-17 15:35:36

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 1, SAYI 4, KIŞ 2004

Beril DEDEOĞLU*

ÖZET Devletlerden çok toplumların karşılıklı ilişkiler geliştirmelerinin yarar sağlayacağını savunan Karl Deutsch'un "güvenlik topluluğu" yaklaşımı, ortak değerlerin oluşturulmasına hizmet edecek biçimde toplumsal kesimler arasında iletişim ve ulaşım olanaklarının artırılmasını öngörmektedir. Güvenlik topluluğu, ortak değerlerin oluşturulmasına hizmet edecek biçimde toplumsal kesimler arasında iletişim ve ulaşım olanaklarının artırılmasını öngörmektedir. Bu yaklaşım, benzer nitelikteki toplumlar arasında karşılıklı güven oluşturulmasının barış sağlamada önemi üzerinde durmaktadır. Bu türden işbirliklerinin, bir karşı taraf, düşman ya da "öteki" oluşmasına katkı sağlayan yönleri bulunmaktadır. Günümüz karmaşık karşılıklı bağımlılık sisteminde toplumların güvenliklerini tehdit eden de, aslında bu "öteki"leştirilenlerdir. Deutsch'un, toplumların yeniden birbirlerine güvenmelerini sağlamaları bakımından önemli ipuçları sunan yaklaşımı, benzer değil de farklı nitelikteki toplumlar arasındaki ilişkilere uyarlandığında, çatışmalara engel olabilecek "yeniden güvenlik topluluğu" oluşabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Karşılıklılık, Plüralistik Güvenlik Topluluğu, Amalgam Güvenlik Topluluğu, Trans-aksiyon, Haberleşme/İletişim Kuramı.

------------------------- * Doç. Dr., Galatasaray Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

   Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...