Yirmibirinci Yüzyılda Savaşı Tartışmak: Clausewitz Yeniden

2011-06-27 12:55:05

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 8, SAYI 29, BAHAR 2011

Ali L. KARAOSMANOĞLU*

ÖZET Soğuk Savaştan sonra uluslararası sistemin büyük değişiklik geçirmesi, etnik ve dinsel kökenli farklılaşmaların savaşlarda ilkel nefret ve şiddeti yaygınlaştırması, transnasyonal nitelik kazanan devlet olmayan birimlerin savaşlarda taraf olmaları, devletin görelileşmesi ve demokratik değerlerin ağırlık kazanması, savaşın doğasının değiştiği konusunda tartışmalara yol açtı. Savaş kavramının önemli ölçüde değiştiğini ileri sürenler savlarını Carl von Clausewitz’i eleştirerek temellendirmekte ve onun kuramının “yeni” savaşları anlama ve açıklama noktasında büyük ölçüde geçerliğini kaybettiğini ileri sürmektedirler. Bu makalenin temel iddiası ise şudur: Yeni savaşlar bazı değişiklikler göstermektedir. Fakat bu değişiklikler savaşın doğasını etkileyecek derinlikte değildir. Clausewitz’in sunduğu kavramsal çerçeve büyük ölçüde geçerlidir. Savaşları kontrol altına alabilmek ve çözüme kavuşturabilmek için geliştirilecek siyasi ve stratejik tercihlerin de, Clausewitzci bir yorumla değerlendirilmesinde uygulanabilirlik yönünden yarar vardır.

Anahtar Kelimeler: Değişim, Devlet, Savaşın İçsel Dinamiği, Barış, Siyaset, Makuliyet. ----------------------- * Profesör Emeritus, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Bilkent Üniversitesi, Ankara; Başkan, İhsan Doğramacı Vakfı Dış Politika ve Barış Araştırmaları Merkezi.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...