Yükümlülük Olarak Egemenlik, Koruma Sorumluluğu ve Uluslararası Düzen: Yükümlülük, Toplumsal Suçları Önleme ve Uluslararası Hukuk Üzerine

2011-04-20 08:08:15

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 7, SAYI 28, KIŞ 2011 Hannes PELTONEN*

ÖZET Bu çalışma Koruma Sorumluluğu’nca (R2P) öngörülen uluslararası düzeni ele almaktadır. Bir takım uluslararası faaliyetler, uluslararası toplumca kınanan suçlara karşı toplumsal suçlardan korunma biçiminde algılanabilir. Makale R2P çerçevesinin kapsamlı bir uluslararası düzene nasıl meydan okuyabileceğini kurgulamaktadır. R2P çerçevesinin tam olarak uygulanması sonucunda ortaya çıkacak bir dünya düzeni, uluslararası hukukun üst düzeyde, fonksiyonel bir dönüşümünü gerektirecektir. Bu bağlamda R2P, sadece sorumluluk olarak egemenliğin yeniden tanmlanması değildir, alternatif bir dünya düzenidir.

Anahtar Kelimeler: Sorumluluk olarak Egemenlik, Koruma Sorumluluğu, Uluslararası Düzen, Toplumsal Suçtan Korunma, Uluslararası Hukuka Meydan Okuma. ----------------------- * Dr., Department of Political Science and International Relations, Korea University. The author would like to thank Friedrich Kratochwil, Nicholas Onuf, and the anonymous reviewers for their comments on earlier drafts of this article. Any error of fact or judgment is, as always, the author’s.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...