Yumuşak Güç Ölçülebilir mi?

2016-02-10 13:26:22

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 12, SAYI 47, 2015

Utku YAPICI*

ÖZET

Bu makale son yıllarda akademik ve siyasal alanlarda adından söz ettiren bir güç kavramsallaştırması olan yumuşak güç üzerinedir. Makalede ilk olarak kavramın yaratıcısı Joseph S. Nye’ın görüşlerinden yola çıkılarak yumuşak gücün kuramsal temelleri hakkında bilgi verilecektir. Daha sonra yumuşak gücün ölçülebilirliği tartışması ile ilgili bir çözümlemeye girişilecek, ölçülebilirlik sorununa çözüm bulma denemeleri örneklendirilecektir. Bu kapsamda, yalnızca kamuoyu araştırmasına dayanan, yalnızca nicel verilere dayanan ve her ikisini bütünleme yolunu seçen denemelerin ölçülebilirlik sorununa çözüm bulmadaki başarı düzeyleri çözümlenecektir. Böylelikle yumuşak gücün bir “analiz kategorisi” olarak kullanılıp kullanılamayacağı sorusuna da cevap aranacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yumuşak Güç, Ölçülebilirlik, Yumuşak Güç Endeksleri, Anketler.

--------------------------

*Yrd. Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Nazilli İİBF, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...