“Dış Politika”: Yeni Bir Kavramsallaştırma Bağlamında Egemenlik Mitinin Analizi

2011-04-20 08:04:30

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 7, SAYI 28, KIŞ 2011

Ali BALCI*

ÖZET Bu makalede iç ve dış politikalar arasındaki sözde ayrımı meşrulaştırması ve böylelikle temel özelliği halkı üzerinde zorlayıcı güç uygulamak olan ulus devlete güçlü bir zemin sağlaması nedeniyle, dış politika ifadesinin masum bir kavram olmadığını ileri sürüyorum. Post-yapısalcı argümanları kullanarak söz konusu ayrımı ve üzerine inşa edildiği temel miti yapıbozumuna uğratmaya çalışıyorum. Bu mit, ulus devletlerin halkları üzerinde nihai gücü kullanmalarında temel dayanak kaynağı olan egemenliktir. Yine egemenliğin orada bir yerde bulunan bir gerçeklik olmadığını aksinse söylemler, pratikler ve metinler tarafından üretilen bir mit olduğunu ortaya koymaya çalışıyorum. Sonuçta dış politika kavramı yerine, bize sürekli bir şekilde kendisinin arkasında saklı olan iktidar ilişkilerini hatırlatan yeni bir kavramı yani dış politika ifadesini öneriyorum.

Anahtar Kelimeler: Dış Politika, Egemenlik, Müdahale, Ulus-devlet, Westphalia. ------------------------------

* Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, İİBF, Sakarya Üniversitesi. Yazar, metni okuyarak yaptıkları eleştirilerle katkıda bulunan Şaban Kardaş, Burhanettin Duran, Tuncay Kardaş, Kemal İnat, Murat Yeşiltaş ve Uluslararası İlişkiler dergisinin isimsiz hakemlerine teşekkür eder.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...