“Yumuşak Güç” Aracı Olarak Daha Dostça Bir Şengen Vize Sistemi: Türkiye’nin Deneyimi*

2010-09-17 15:30:36

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 4, SAYI 13, BAHAR 2007

Kemal KİRİŞCİ **

ÖZET Bu makalede Soğuk Savaş'ın sonundan beri Türkiye ve yakın komşuları arasında gelişen geniş ticari, kültürel ve toplumsal ilişkilerinin eşlik ettiği Türkiye'nin coğrafi konumunun Avrupa Komşuluk Politikası'nı geliştirme çabaları için daha esnek bir Şengen vize politikası formüle etmeyi göz önünde bulunduran AB için fırsat sağladığı görüşünü belirtmekteyim. Ayrıca böyle bir politika Türkiye'nin AB'ye entegrasyonunun ekonomik ve siyasi maliyetini azaltabilir. Türkiye'nin üyeliğini savunanlar, Türkiye'nin Avrupa ve Avrupa'nın ötesindeki coğrafya arasında köprü kurma sürecine yardım potansiyeli üzerine vurgu yapmaktadır. Geliştirilmiş ve daha iyi düzenlenmiş bir Türk vize sistemi ve kendini Türk deneyiminden çıkarılacak derslere uyarlayabilen bir Şengen vize politikası, köprü kurma çabasının ve dolayısıyla Avrupa Komşuluk Politikası'nın bir sütunu haline gelebilir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Avrupa Birliği, Göç, Şengen Vize Sistemi, Avrupa Komşuluk Politikası

---------------------------- *  Bu makalenin İngilizce orijinali European Journal of Migration and Law Dergisi'nin 2005 yılında çıkan 7. cildinde yayınlanmıştır. Makalenin Türkçe'ye çevrilmesine izin veren Kemal Kirişçi'ye ve European Journal of Migration and Law Dergisi'ne teşekkürü borç biliriz. Makalenin İngilizce'den Türkçe'ye tercümesi Mert Orhan Perk tarafından yapılmıştır. Makalenin tercümesi sırasında sağladığı katkılardan dolayı Kemal Kirişçi'ye müteşekkiriz. ** Jean Monnet Profesörü, Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü. Makale 2005'te iki yılda bir gerçekleşmekte olan Avrupa Birliği Çalışmaları Derneği Konferansı'nda sunulmuştur.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...